Termeni și condiții

Ultima actualizare: 17.01.2023

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții („Termeni”, „Termeni și condiții”) înainte de a utiliza site-ul web https://desilvaresidences.ro/ („Site-ul”) operat de De Silva Intermed SRL („noi”, „noi” sau „noștri”) .

Accesul și utilizarea site-ului sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni.

Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează site-ul.

Prin accesarea sau utilizarea site-ului sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a termenilor, atunci nu puteți accesa Site-ul.

Proprietate intelectuală

Site-ul și conținutul său original, caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a De Silva Intermed și a colaboratorilor acesteia.

Site-ul este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi atât ale României, cât și ale țărilor străine.

Mărcile comerciale nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al De Silva Intermed SRL.

De asemenea, sunteți de acord să nu faceți inginerie inversă sau să nu compilați niciuna dintre tehnologiile de service asociate site-ului nostru.

Informațiile regăsite pe site

Conținutul paginilor acestui website este doar pentru informarea dumneavoastră generală și nu au scop comercial. Conținutul nu este destinat pentru a servi ca practică comercială de promovare și vânzare ci exclusiv pentru informarea generală a publicului larg.

Acest conținut poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Nici noi și nici părți terțe nu oferim vreo garanție cu privire la exactitatea, oportunitatea, caracterul complet sau caracterul adecvat al informațiilor și materialelor găsite sau oferite pe acest site pentru orice scop particular. Luați la cunoștință că aceste informații și materiale pot conține inadvertențe sau erori și excludem în mod expres răspunderea pentru orice astfel de inexactități sau erori în măsura permisă de lege.

Utilizarea oricăror informații sau materiale de pe acest site este pe propria dumnevoastră răspundere.

Link-uri către alte site-uri web

Site-ul nostru poate conține linkuri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de De Silva Intermed SRL

De Silva Intermed SRL nu are control și nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricărui site web sau servicii ale unor terțe părți.

Totodată, recunoașteți și sunteți de acord că De Silva Intermed SRL nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau bazarea pe un astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii, condițiile și politicile de confidențialitate a oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să protejați De Silva Intermed SRL, precum și angajații acestora, contractanții, agenții, ofițerii și directorii, de la și împotriva oricăror cereri, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii și cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocatului), care rezultă din a) utilizarea și accesul dvs. pe acest site, sau b) încălcarea acestor termeni.

Limitare a răspunderii

Directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații De Silva Intermed SRL nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru orice daune indirecte, accidentale, speciale, consecutive sau punitive, inclusiv fără limitare, pierdere de profituri, date, utilizare, fond comercial sau alte pierderi intangibile, care rezultă din (i) accesul dvs. sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau utiliza site-ul; (ii) orice comportament sau conținut al oricărei terțe părți asupra site-ului; (iii) orice conținut obținut de pe site.

Declinare de responsabilitate

Utilizarea de către dvs. a site-ului este exclusiv pe riscul dumneavoastră. Site-ul funcționează pe principiul „CA ATARE” și „DUPĂ CUM ESTE DISPONIBIL”.

Site-ul este furnizat fără garanții de niciun fel, fie expres sau implicit, incluzând, dar fără a se limita la, garanții implicite de comercializare, adecvare în vederea unui anumit scop, neîncălcare sau curs de performanță.

De Silva Intermed și angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații nu garantează că a) site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur sau disponibil în orice moment sau locație; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; c) site-ul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare; sau d) rezultatele utilizării site-ului vor satisface cerințele dumneavoastră.

Excluderi

Fără a limita generalitatea celor de mai sus și fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a acestor termeni, în niciun caz De Silva Intermed nu va fi răspunzător față de dvs. sau de orice altă persoană pentru orice pierdere sau daună indirectă, incidentală, specială, punitivă sau exemplară rezultată din, sau legată de sau referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului, a acestor Termeni, a obiectului acestor Termeni, a rezilierii acestor Termeni sau altfel, incluzând, dar nelimitându-se la vătămare corporală, pierderi de date, afaceri, piețe, economii, venituri, profituri, utilizare, producție, reputație sau fond comercial, anticipate sau nu, sau pierderi economice, în conformitate cu orice teorie a răspunderii (indiferent dacă este vorba de contract, delict, răspundere strictă sau orice altă teorie, lege sau echitate), indiferent de orice neglijență, altă culpă sau acțiuni greșite (inclusiv fără a se limita la neglijență gravă și încălcare fundamentală) de către De Silva Intermed sau de orice persoană pentru care este responsabil De Silva Intermed și chiar dacă De Silva Intermed a fost informat despre posibilitatea producerii unei astfel de pierderi sau daune.

Legea aplicabilă

Acești Termeni vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România, fără a ține cont de prevederile sale de conflict de legi.

Eșecul nostru de a aplica vreun drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerat renunțarea la aceste drepturi.

În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă sau inexecutabilă de către o instanță, celelalte dispoziții ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare.

Acești termeni constituie întregul acord dintre noi cu privire la serviciul nostru și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le-am putea încheia între noi cu privire la site.

Schimbări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești termeni în orice moment.

Dacă o revizuire este importantă, vom încerca să oferim o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte ca orice termen nou să intre în vigoare.

Ceea ce constituie o schimbare materială va fi stabilit la propria noastră discreție. Continuând să accesați sau să utilizați site-ul nostru după ce aceste revizuiri intră în vigoare, sunteți de acord cu termenii revizuiți.

Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, vă rugăm să încetați să utilizați site-ul

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni, vă rugăm să ne contactați.

Telefon Smart Residence Lujerului: +40 722 330 125 / +40 722 551 169

Email: smartlujerului@desilva.ro / smartlujerului@gmail.com (Exclusiv Smart Residence Lujerului)

Email: residence@desilva.ro

Cumpără: +40 758 752 752 / +40 744 374 740

Închiriază: +40 752 119 939

  • FACEBOOK

    Urmarește-ne